วิสัยทัศน์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานพัฒนากีฬา ทุกระดับอย่างยั่งยืนของ.จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการพัฒนากีฬาในทุกระดับให้เข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน

และพัฒนาอย่างยั่งยืน

28 กรกฎา มหาสดุดี

28 กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระเจ้านางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำน...

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (ฉบัที่ 1 ) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563https://sports.mots...

อ่านต่อ

ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018-2019

การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018-2019 วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2...

อ่านต่อ

อำนาจเจริญ มิินิมาราธอน ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ กรมพลสึกษา ท่องเที่ยวและ...

อ่านต่อ

การฝึกซ้อมกีฬา นักกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

การฝึกซ้อมนักกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563      เนื่อง...

อ่านต่อ

การแข่งขันจักรยาน รายการ สปอร์ตฮีโรชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุรัตติยา  บุบผา ได...

อ่านต่อ