ข่าวสารและกิจกรรม
การประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2563

การประชุมสมาคมกีฬา ครั้งที่ 11 /2563 ประจำเดือน สิงหาคม นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญปรธานในการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯเข้าร่วมประชุม ...

อ่านต่อ

28 กรกฎา มหาสดุดี

28 กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระเจ้านางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำน...

อ่านต่อ

การฝึกซ้อมกีฬา นักกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

การฝึกซ้อมนักกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563      เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 ได้มีการปรับแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาให้ฝึกซ้อมในบ้านพัก โดยปฏิบัติตามแนวท...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจั...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอนาฬิกา จังหวัดอำนาจเจริญนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนางกัญณภัทร พันธ์วงศ์และนายชูเกียรติ โกมลเวชกุ...

อ่านต่อ