ข่าวสารและกิจกรรม
28 กรกฎา มหาสดุดี

28 กรกฎา มหาสดุดี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระเจ้านางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำน...

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (ฉบัที่ 1 ) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563https://sports.mots...

อ่านต่อ

การฝึกซ้อมกีฬา นักกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

การฝึกซ้อมนักกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563      เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 ได้มีการปรับแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาให้ฝึกซ้อมในบ้านพัก โดยปฏิบัติตามแนวท...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจั...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอนาฬิกา จังหวัดอำนาจเจริญนางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนางกัญณภัทร พันธ์วงศ์และนายชูเกียรติ โกมลเวชกุ...

อ่านต่อ