อำนาจเจริญ มิินิมาราธอน ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ กรมพลสึกษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการแข่งขันมินิมาราธอน ในรายการ อำนาจเจริญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 05.00 น. เป้นต้นไป ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง  โดยมีเป้าหมายผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 2,000 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. มินิมาราธอน ระยะ 11 กิโลเมตร และ 2. ฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร ประเภทละ 9 รุ่น ชาย-หญิง ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี  รุ่นอ่ายุ 14-16 ปี รุ่นอายุ 17-19 ปี รุ่นอายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50 ปี หญิง รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย