การแข่งขันจักรยาน รายการ สปอร์ตฮีโรชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ขอแสดงความยินดี กับ

  1. นางสาวสุรัตติยา  บุบผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชนหญิง ประเภทครอสคันทรี 
  2. นายวิชยุตม์  สายสิงห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 รุ่นเยาวชนชาย ประเภทครอสคันทรี
  3. เด็กหญิงจิตราพร  สายสิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทครอสคันทรี                                                      ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน รายการ สปอร์ตฮีโร่ ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ