พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ
ประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาคมฯ

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่ง
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาในจังหวัดอำนาจเจริญและนำไปสู่ความเป็นเลิศ สู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป

คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณ
นายอำนาจ ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขัน.