การฝึกซ้อมกีฬา นักกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563

การฝึกซ้อมนักกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 

     เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 ได้มีการปรับแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาให้ฝึกซ้อมในบ้านพัก 

โดยปฏิบัติตามแนวทาง มาตรการการป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัด

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ