28 กรกฎา มหาสดุดี

28 กรกฎา มหาสดุดี 

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระเจ้า

นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ